Северо-Казахстанская областная универсальная
научная библиотека им. Сабита Муканова
Регистрация

Человека возвышает труд

 


«…ХХІ ғасырда тек ЕҢБЕК қана барлық қазақстандықтардың ӘЛ-АУҚАТҚА және жаңа ӨМІР САПАСЫНА қол жеткізуін қамтамасыз ете алады»
                                         Н.Ә. Назарбаев («Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам" бағдарламасы)

  Әлемдік өркениеттің барлық жетістіктері, бүкіл экономикалық және мәдени байлық адам еңбегімен жасалады. Қазіргі қоғамда адамның құндылығы еңбекпен өлшенуі тиіс. Еңбек тұлғаның өзін-өзі таныту әдісі, әрқайсымыздың игілігімізге бағытталған әлеуметтік ілгерілеудің маңызды шарттарының бірі болып табылады. Тек қана еңбек пен біздің белсенді өмірлік ұстанымымыз барша қазақстандықтардың әл-ауқаты мен елімізде жаңа өмір сапасына қол жеткізуді қамтамасыз ете алады.

 

«… в XXI веке только ТРУД может обеспечить всем казахстанцам БЛАГОСОСТОЯНИЕ и достижение нового КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

 Н.А. Назарбаев (Программа «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда»)

Все достижения мировой цивилизации, все экономические и культурные богатства создаются человеческим трудом. В современном обществе мерилом ценности человека должен служить труд. Он является способом самоутверждения личности, одним из важных условий социального прогресса, направленного на благо каждого. Только труд и наша активная жизненная позиция может обеспечить всем казахстанцам благосостояние и достижение нового качества жизни в стране.

                     

 

Сортировка записей: